08 Желт 2021
Хабаландыру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығының 17-тармағын басшылыққа ала отырып, конкурс жариялайды

 

«Атырау қаласы білім бөлімі» ММ-сі «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің                          2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығының 17-тармағын басшылыққа ала отырып, конкурс жариялайды.

 

Конкурсқа қатысуға өз қызметінің басталғаны туралы білім беру саласындағы уәкілетті органды хабардар еткен және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға өтініш берген мектепке дейінгі ұйымдар жіберіледі.

Конкурсқа қатысу үшін жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар мынадай құжаттарды ұсынады:

    1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің                          2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Комиссия төрағасының атына жазылған өтініш;

     2) заңды тұлғаны немесе жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәліктің көшірмесін, мектепке дейінгі ұйымдардың жарғысын, құжаттарды тапсырғанға дейін бір ай мерзімінен аспайтын банктен берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтама және салық органынан берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтама;

     3) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын жылжымайтын мүлікке (жекеменшік немесе жалға алынған) құқықты белгілеуші құжаттардың көшірмесі;

      4) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы" ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №22004 болып тіркелген) бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыларды беру бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидаларына сәйкес мектепке дейінгі ұйымның санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі;

      5) медициналық кабинетке лицензияның көшірмесі немесе бекітілген орнын ескере отырып, емханамен жасалған қызмет көрсету туралы шарт;

       6) Заңға сәйкес тамақтандыруға жұмсалатын ата-аналар төлемақысының белгіленген мөлшерімен, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың білім басқармаларының, аудандарда, қалаларда орналасқан білім бөлімдерінің жолдамасымен ғана мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша балаларды қабылдау туралы жеткізушінің міндеттемесі. Жеткізуші Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығының                 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша міндеттемелер нысанын толтырады;

      7) педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарының көшірмелері.

      Осы тармақтың 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттар тігіледі, нөмірленеді, мектепке дейінгі ұйым құрылтайшысының қолтаңбасымен мақұлданады, мөрімен расталады және конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген тәртіппен ұсынылады.

         Егер мектепке дейінгі ұйым жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылған жағдайда құжаттарды мөрмен куәландыру талап етілмейді.

Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар тарапынан мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын санына байланысты ұсыныстар саны артқан жағдайда жеткізушілерді Комиссия қосымша өлшемшарттар бойынша конкурс негізінде таңдап алады.

Жеткізушіні конкурс арқылы таңдаудың қосымша өлшемшарттары:

    1) жоғары және бірінші санатты тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 10%;

    2) тиісті бейіні бойынша кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан алғанда кемінде 50%.

Күні: 29.12.2021 жыл

Уакыты: 15.00 

Өтетін орны: «Атырау қаласы білім бөлімі» ММ

Конкурсқа қатысу үшін интернет-ресурстарда хабарландыру жарияланғаннан күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде «Атырау қаласы білім бөлімі» ММ-не құжаттар ұсынылу қажет.

 

 

Еңбек нарығының
қажеттіліктерін ескере отырып,
техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі, жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрлар даярлауға,
сондай-ақ жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарында
дайындық бөлімдеріне, мектепке
дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға,
орта білім беруге және қосымша
білім беруге мемлекеттік білім
беру тапсырысын орналастыру
қағидаларына
1-қосымша

 Өтініш нысаны  (мектепке дейінгі ұйымның бланкінде толтырылады)

 

Мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру
бойынша комиссия төрағасына
____________________________
(төрағаның Т.А.Ә.
(бар болғанда))

 Өтініш

       Жаңа орындарға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін

       мектепке дейінгі тәрбие және оқу бойынша жеткізушілер тізбесіне

      _________________________________________________________________

      (мектепке дейінгі ұйымның атауы)

        қосуды өтінемін.

       Қосымша: конкурсқа қатысу үшін құжаттар _____ бетте.

       Мектепке дейінгі ұйымның басшысы _________________________

       (Т.А.Ә. (бар болғанда))

       ______________ М.О.

       (қолы)

      Толтырылған күні

 

 

 

Еңбек нарығының
қажеттіліктерін ескере отырып,
техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі, жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрлар даярлауға,
сондай-ақ жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарында
дайындық бөлімдеріне, мектепке
дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға,
орта білім беруге және қосымша
білім беруге мемлекеттік білім
беру тапсырысын орналастыру
қағидаларына
2-қосымша

 Міндеттеме нысаны (мектепке дейінгі ұйымның бланкінде толтырылады)

 

Мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру
бойынша комиссия төрағасына
____________________________
(төрағаның Т.А.Ә.
(бар болғанда))

Жеткізушінің міндеттемесі

Осымен ___________________________________________________________________

       (мектепке дейінгі ұйымның атауы)

       атынан

       __________________________________________________________________,

      (лауазымы Т.А.Ә (бар болғанда))

       "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

       тамаққа кететін ата-аналардың төлемақы мөлшері белгіленген, тек қана республикалық

       маңызы бар қаланың, астананың білім басқармаларының, қалалардың (аудандардың)

       білім бөлімдерін жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша

       балаларды қабылдау туралы міндеттерді орындауға кепілдік береді.

       Мектепке дейінгі ұйымның басшысы

       ____________________________ ____________

       (Т.А.Ә. (бар болғанда))       (қолы)

       М.О.

      Толтырылған күні